De index button brengt je terug naar de startpagina van mijn websites.
Landschapsfotografie is een moeilijk maar dankbaar thema. In dit portfolio werk ik aan een project over Nederlandse landschappen. Ik doe dat aan de hand van een indeling van het Nederlandse landschap op basis van de fysisch-geografische gesteldheid. Het is een grove indeling die natuurlijk verfijnd kan worden door historisch-geografische informatie en andere landschapskenmerken. Zie voor verdere informatie het Compendium voor de Leefomgeving van de Rijksoverheid. 

UNESCO werelderfgoed De Beemster nov 2020

Back to Top